Istrska cesta 6
PP 367
6000 Koper-Capodistria
TRR: 10100-0034959959
DŠ: 89498453
Datum ustanovitve: 08. 09. 1995

Predsednik kluba: Matjaž Hrabar
Direktor kluba: Rado Krmac

Mladinci U-19 A

Podrsaj
Luka Krmac
9
Andrej Stavrov
Branilec
Gregor Glas
Gašper Malenčak
Marko Pejčič
Deni Hodžić
Marko Karan
Boštjan Kozina
Urban Hrovat
Aleksander Mihelj
Maks Mrgole
Anže Prevodnik
David Bandelj
Vojin Ivković
Klemen Vuga
Rok Nemančič
Martin Končar
ImePriimekVišinaLetnica rojstva
DavidBandelj198 cm2000
Gregor Glas192 cm2001
Maksim Gorbachov190 cm2000
DeniHodžić196 cm2001
UrbanHrovat186 cm2001
VojinIvković186 cm2002
MarkoKaran194 cm2001
MartinKončar200 cm2002
Boštjan Kozina196 cm2001
LukaKrmac188 cm2002
GašperMalečkar196 cm2001
AleksanderMihelj205 cm2000
MaksMrgole184 cm2001
RokNemanič191 cm2001
MarkoPejčič180 cm2002
AnžePrevodnik190 cm2002
Klemen Vuga205 cm2000

Glavni trener: Miro Alilović

e-mail: alilovic_miro@yahoo.com

gsm: 040/977-670

 

Pomočnik trenerja: Jani Fortuna

e-mail: 4tuna13@gmail.com

gsm: 041/241-606

Treningi:

STŠ KOPER:

  • ponedeljek – petek (17.30-19.00)

Mladinci U-19 B

Podrsaj
Martin Boršič
Gaj Gombar
Leon Lazar
Žiga Blažek
Luka Borut
Matej Ristič
Nikola Marković
Bojan Kozina
Daniel Tofil
Andrej Lovišček
Žiga Fiscione
Luka Gajič
ImePriimekVišinaLetnica rojstva
LukaBarut2002
ŽigaBlažek2001
MartinBoršič2000
GajFerluga2000
ŽigaFischione2001
LukaGajič2001
GajGombar2001
MartinJeseničnik2001
NekKocjančič2002
BojanKozina2001
LeonLazar2001
AndrejLovišček2001
NikolaMarkovič2001
MatejRistič186 cm2000
DanielTofil2001
Nek Kocjančič2002

Glavni trener: Bojan Đorđević

e-mail: bojanbokica@gmail.com

gsm: 030/654-454

Treningi:

OŠ ANTONA UKMARJA KOPER:

  • ponedeljek, torek, četrtek (20.30-22.00)

OŠ DEKANI:

  • sreda (16.00-17.30)

Kadeti U-17 A

ImePriimekVišinaLetnica rojstva
GregorGlas192 cm2001
DeniHodžić196 cm2001
UrbanHrovat186 cm2001
VojinIvković186 cm2002
MarkoKaran194 cm2001
MartinKončar200 cm2002
BoštjanKozina196 cm2001
LukaKrmac188 cm2002
GašperMalečkar196 cm2001
MaksMrgole184 cm2001
RokNemanič191 cm2001
MarkoPejčič180 cm2002
Anže Prevodnik190 cm2002

Glavni trener: Miro Alilović

e-mail: alilovic_miro@yahoo.com

gsm: 040/977-670

 

Pomočnik trenerja: Jani Fortuna

e-mail: 4tuna13@gmail.com

gsm: 041/241-606

Treningi:

STŠ KOPER:

  • ponedeljek – petek (17.30-20.00)

Kadeti U-17 B

ImePriimekVišinaLetnica rojstva
GajGombar2001
Luka Barut2002
Daniel Tofil2001
Martin Jesenčnik2001
Luka Gajić2001
BojanKozina2001
ŽigaFiscione2001
AndrejLovišček2001
Nikola Marković2001
Luka Barut2001
Žiga Blažek2001
LeonLazar2001
Nek Kocjančič2002

Glavni trener: Bojan Đorđević

e-mail: bojanbokica@gmail.com

gsm: 030/654-454

Treningi:

OŠ ANTONA UKMARJA KOPER:

  • ponedeljek, torek, četrtek (20.30-22.00)

OŠ DEKANI:

  • sreda (16.00-17.30)

Starejši Pionirji U-15 A

Podrsaj
Aleks Vincek
Strahinja Stamenkovič
Timotej Oblak
Jan Vogrin
Lian Koren
Lan Plahuta
Uroš Jovičič
Nal Vončina
Peter Tumpič Bordon
ImePriimekVišinaLetnica rojstva
ElmirHaskič2003
UrošJovičič2003
LianKoren2003
TimotejOblak2003
LanPlahuta2003
DavidPlavšič2003
StrahinjaStamenković2003
PeterTumpič Bordon2003
AmadejTurk2003
AleksVincek2003
JanVogrin2003
NalVončina2003

Glavni trener: Samo Miška

e-mail: mitko.samo@gmail.com

gsm: 051/264-792

Treningi:

OŠ ANTONA UKMARJA KOPER:

  • ponedeljek, sreda, petek (17.00-18.30)
  • torek, četrtek (17.00-19.00)

Starejši Pionirji U-15 B

Podrsaj
Mario Bešvir Raimondi
Erik Kačinari
Val Lisjak
Jan Žigon
Mik Rodman
Domen Zorman
Martin Lazar
Marko Vojvoda
Leon Vitulič
Tilen Kogoj
ImePriimekVišinaLetnica rojstva
Jan Žigon
LanŠomen
MikRodman
ErikKačinari
ValLisjak
MartinLazar
LiamJovanič
MatijaErzetič Pevc
Leon Vitulič
Domen Zorman
MarkoVojvoda
AndrejČok
TilenKogoj
MarioBešvir Raimondi

Glavni trener: Jakob Tratar

e-mail: jakob.tratar@gmail.com

gsm: 040/480-144

Treningi:

STŠ KOPER:

  • torek, četrtek (16.00-17.30)

OŠ KOPER:

  • sreda (15.30-17.00)

Mlajši Pionirji U-13

ImePriimekVišinaLetnica rojstva
TilenKogoj
MarioBešvir Raimondi
DinoHadžižulfič
Mark Stjepovič
ŽigaŽnideršič
TobiUšeničnik
VitHrabar
MaksVincek
JernejCergolj
ŽanVrčon
VidBogatin Vatovec
ŽigaVehovec
MatijaCvikl
BenjaminTuhčič
VasjaZorman Vončina
MatijaTepšič
LukaMaglič
TimRodman
TadejŠumanski
MajPrimik
LukaMarinac
IanBadovinac Švarc
TejCiglič
MatijaDokič
MaticBratina
MartinČasar
ŽanTončetič

Glavni trener: Gregor Vračko

e-mail: gregor.vracko@gmail.com

gsm: 041/857-622

Treningi:

OŠ KOPER:

  • ponedeljek, petek (15.30-17.00)

OŠ ANTONA UKMARJA KOPER

  • torek, četrtek (15.30-17.00)

Najmlajši Pionirji U-11

Podrsaj
Rok Mlinar
Aljaž Čotar
Patrik Rendič
Domen Dodič
Bor Primčič
Rihard Krstič
Sergej Petrovič
Jure Sterle
Tadej Šumanski
Dejan Zubovič
Lukas Kerma
Matijas Skomina
Gabriel Koščica
Nik Prodan
Amar Hajder
Andrej Šušmak
Andrej Čok
Luka Ziraldo
Luka Gladovič
Enej Kolar
Tai Šabič
Martin Žerjal
Harun Kukaj
Rok Černac
ImePriimekVišinaLetnica rojstva
DomenDodič
EnejKolar
JakaJagodnik
LukaGladovič
MatijaStjepovič
BorPrinčič
RokRenko
RihardKrstič
RokMlinar
SvitBavdek
ValVrčon
MartinŽerjal
DejanZubovič
AljažČotar
SergejPetrovič
MarkPlacer
RudiŠkerlič
MatiasSkomina
AndrejŠušmak
AmarHajder
GabrielKoščica
LanBarut
LukasKerma
MajŽigon
TaiŠabič
VidJušič
AleksejVatovec
LukaKovačevič
LukaZiraldo
RokČernač
TadejŠumanski
VitanTuršič
GabrielKoščica
KajetanGrižonič
NikProdan
PatrikRendič
VidJušnič
MajPucer
TajHadžić
DavidSavle
TadejBorštnar

Glavni trener: Jakob Tratar

e-mail: jakob.tratar@gmail.com

gsm: 040/480-144

Treningi:

STŠ KOPER

  • ponedeljek, sreda, petek (16.00-17.30)